Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κων/να Αλευρά & ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1988 από την κ. Κων/να Αλευρά Καρακίτσου, η οποία είναι πτυχιούχος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασικός και πρωταρχικός στόχος μας, από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας μας, ήταν και παραμένει η ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μας.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:

  • >> Καθηγητές εκπαιδευτικούς που διαθέτουν άριστη γνώση του αντικειμένου τους, επιμορφώνονται συνεχώς, και κυρίως και πάνω απ’όλα αγαπούν και ενδιαφέρονται για κάθε παιδί ξεχωριστά,
  • >> Μεθόδους διδασκαλίας πλήρως εναρμονισμένες με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής,
  • >> Τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα,
  • >> Διαρκή συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς.

Πάνω από 2.000 είναι πλέον οι μαθητές μας που πέτυχαν στις εξετάσεις Lower (B2), Advanced (C1), Proficiency (C2), των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan, αλλά και στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου αλλά και του Ινστιτούτου Goethe.

Οι σχολές μας βρίσκονται στην Άνω Γλυφάδα επί των οδών Ήβης 73 και Β.Ηπείρου 109 & Ευξ. Πόντου

Τέλος τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κων/να Αλευρά & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ιδρυτικά μέλη του Hellenic English Council, το οποίο είναι Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge ESOL.